ISSN: 2547-9431
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır.
Kurban bayramında kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmaların değerlendirilmesi
Mehmet Murat Oktay, Mustafa Bogan
Bagcilar Medical Bulletin 2018;3(4):55-59
Amaç: Bu çalışma, 2017 kurban bayramının ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaları kapsamaktadır.

Yöntem: Dört gün süren bayramın ilk gününde, hayvan kesimi ve et işleme sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeni ile 47 hasta acil servisimize başvurdu.

Bulgular: Bu hastaların %25.5’i kadın (n=12), %74.5’i erkekti (n=35). Ortalama yaş erkekler için 37.7±12.5, kadınlar için 40.3±12.6 ve tüm grup için 38.05±12.35 olarak bulundu. Bir hasta hariç (%2.1) olguların hiç biri kasap değildi ve tüm olgular kendini yaralama şeklinde idi. Tendon yaralanmaları %10.6 (n=5) hastada görülürken 42 hastada (%89.3) cilt ve cilt altı doku kesiği görüldü. Arteriovenöz yaralanma olarak, yalnızca bir hastada (%2.1) sefalik ven kesisi saptandı. Bir hastada dijital sinir kısmen kesilmişti. Hastaların 5’i (%10.6) hastaneye yatırılırken diğerleri acil servisteki tedavilerinden sonra taburcu edildi. Bir aylık izlem sonucunda kalıcı yeti yitimi veya işlev kaybı gözlenmedi.

Sonuç: Kurban kesimi sırasında karşılaşılabilecek yaralanmalar önlenebilir yaralanmalardır. Kurban kesimi esnasındaki yaralanmalar, işlemin profesyonel kişiler tarafından yapılması ile en aza indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kurban bayramı, kesi, ekstremite kesisi, tendon kesisi, acil tıp

KAYNAKLAR
1. Sacrifice (Sacrifice in Islam) Encyclopaedia of Islam Religious Foundation of Turkey. Ankara; 2002; 26, pp 430-440. (Turkish)

2. Basturk M, Katirci Y, Ocak T. Patients admitted to emergency units with in juries related to the four hajj-associated annual animal sacrifice feasts from 2010 to 2013. Ann Saudi Med 2016;36(2):139-142.

3. Avsaroglullari L, Ikizceli I, Sozuer E, Yurumez Y, Kilic S. Hand injuries during a Muslim Sacrifice Festival. Am J Emerg Med 2004;22:508-509.

4. Sarifakioglu N, Levent A, Terzioglu A, Aslan G. Do we sacrifice ourselves? Plast Reconstr Surg 2003;111(5):1762-1763.

5. Dizen H, Koc M, Ocak S. Fifth department of surgery Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. Annals of Emergency Medicine 2009;53:4.547.

6. Bildik F, Yardan T, Demircan A. The real victims of The Islamic Feast of Sacrifice: injuries related to the sacrifice. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2010;16(4):319-322.

7. Rahman MM, Al-Zahrani S, Al-Qattan MM. Outbreak of hand injuries during hajj festivities in Saudi Arabia. Ann Plast Surg 1999;43:154-155.

8. Ersen B, Akin S, Saki MC, Tunali O, Aksu I, Kose M. 195 hand injuries in 12 days: the outcomes of the feast of sacrifice. World Journal of Plastic Surgery 2016;5(2):187-189.

9. Cai C, Perry MJ, Sorock GS, Hauser R, Spanjer KJ, Mittleman MA, et al. Laceration Injuries among workers at meat packing plants. Am J Ind Med 2005;47:403-410.

10. Sica A, Larbi K, Maalla R, Turki M, Charfi H, Gharbi N, et al. The sacrified of sacrifice day. Tunis Med 2005;83(12):756-759.
Copyright © 2016 Bagcilar Medical Bulletin All rights reserved. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.