ISSN: 2547-9431
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır.
Kafatası ve üst servikal kemiklerde sıradışı hiperpnömatizasyon: Olgu sunumu
Ebru Dogan Doruk, Burak Eren, Ozgur Yusuf Aktas, Erhamit Okutan, Gunay Vahabova, Feyza Karagoz Guzey
Bagcilar Medical Bulletin 2018;3(3):45-48
Mastoid çıkıntı ve temporal kemik dışındaki kafa tabanı kemiklerinin havalanması patolojik ve nadir bir durumdur ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Havalanmanın kafa kubbesine ve üst boyun omurlarına uzanması çok nadirdir. Uzun süredir devam eden, nonspesifik kronik baş ağrısı şikayetleri ile başvuran 67 yaşında erkek hastanın kafa travması ya da kulak enfeksiyon öyküsü yoktu. Muayenesinde ateş, ele gelen kitle, rinore ya da otore saptanmadı. Sadece sağda hafif sensorinöral işitme kaybı saptandı. Beyin bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ mastoid çıkıntı ve temporal kemikte ve iki yanlı oksipital, paryetal ve frontal kemiklerde ve atlas sağ tarafında hiperpnömatizasyon izlendi. Kafa içinde hava yoktu, fakat sağ suboksipital bölgedeki kafa derisi altında, sağ kondil ve atlas sağ transvers çıkıntısı etrafında ve üst boyun omurlarının sağ tarafında serbest hava görünümü mevcuttu. İntratekal kontrast verilmesi sonrası BT sisternografide ve radionüklid sisternogramda ekstratekal beyin omurilik sıvısı kaçağı görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, beyin omurilik sıvısı, hiperpnömatizasyon, pnömatosel, pnömosefali

Copyright © 2016 Bagcilar Medical Bulletin All rights reserved. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.