Özgün Araştırma

Spinal Metastazla Belirti Veren Folliküler Tip Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
 • Azmi Tufan
 • Burak Eren
 • Abdurrahim Taş
 • Neslihan Berker
 • Özgür Yusuf Aktaş
 • İlker Güleç
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Murat Karacan
 • Günay Vahabova
 • Feyza Karagöz Güzey
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 1-9 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.26888

Olgu Sunumu

İhmal edilmiş bir dev servikal intradural extramedüller tümör
 • Abdurrahman Aycan
 • Fetullah Kuyumcu
 • Mehmet Edip Akyol
 • Mehmet Arslan
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 29-32 DOI: 10.5350/BMB20170220074429