Cilt 4, Sayı 4

Aralık 2019
(3) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Minimal İnvaziv Kalp Debisi Ölçüm (PICCO®) Kılavuzluğu ile Yönetim ve Postoperatif Sonuçlar
 • Gökhan Bostan
 • Funda Gümüş Özcan
 • Serdar Demirgan
 • Ali Özalp
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Selcan
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 86-92 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.11.023
Astım Tanısı Olan ve Olmayan Allerjik Hastalarda Vitamin D Seviyelerinin Karşılaştırılması
 • Ayşe Sezim Şafak
 • Fuat Bulut
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 93-98 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.11.025
Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri
 • Ülkü Figen Demir
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 99-105 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.019

Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu: Aksiller Bölgede Malign Granüler Hücreli Tümör
 • Burak Ergün Tatar
 • Caner Gelbal
 • Melihcan Sezgiç
 • Perçin Karakol
 • Can Uslu
 • Selva Kabul
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 106-109 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.09.014
Yenidoğan Döneminde Akut Ürtiker İle Prezente Olan İnek Sütü Proteini Alerjisi
 • Yasemin Eroğlu
 • Hikmet Tekin Nacaroğlu
 • Abdulrahman Özel
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 110-113 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.018

Diğer

2019 Hakem Dizini
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 0-0
2019 Yazar Dizini
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 0-0
2019 Konu Dizini
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 0-0