Cilt 3, Sayı 4

Aralık 2018
(5) Özgün Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Yeme bozukluğu şikayetleri olan bireylerde kabus görme riski artışı
 • William E. Kelly
 • Qiujun Yu
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 49-54 DOI: 10.5350/BMB20180711071115
Kurban bayramında kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmaların değerlendirilmesi
 • Mehmet Murat Oktay
 • Mustafa Bogan
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 55-59 DOI: 10.5350/BMB20180911093100
Primer açık açılı glokom ve normal basınçlı glokomda renkli doppler ultrasonografi parametreleri ile retrobulber kan akımının değerlendirilmesi
 • Mehmet Oncu
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 60-64 DOI: 10.5350/BMB20180912011539
Farklı klinik bulgularla başvuran ekstrapulmoner tüberkülozlu olguların değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Ozel
 • Meltem Erol
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Can Polat
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 65-72 DOI: 10.5350/BMB20180915020417
Obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hepatosteatoz ile ilişkili mi?
 • Serdar Kertmen
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Ozel
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 73-77 DOI: 10.5350/BMB20180907060348