Olgu Sunumu

Twin Reversed Arterial Perfusion (Trap) Sekansının Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2021.01.08

  • Yasin Ceylan
  • Bertan Akar
  • İlteriş Yaman
  • Selim Akkaya

Gönderim Tarihi: 12.01.2021 Kabul Tarihi: 13.04.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):204-206

Twin reversed arterial perfusion (TRAP) sekansı monokoryonik ikiz gebeliklerde nadir görülen bir durumdur. Görülme insidansı 1:35,000 olup, tüm monokoryonik gebeliklerin yaklaşık %1’inde görülebilir. Etiyopatogenetik mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Normal bir donör ikiz ve bir akardiyak alıcı ikiz birlikte bulunmaktadır. Olgu sunumumuzda 22 yaşında, nullipar 23. gestasyonel haftada ultrasonografik olarak tanı konulan TRAP sekansını rapor ettik. TRAP sekansı prognozu akardiyak ikiz için ölümcül olup, donör ikizde de konjestif kalp yetmezliği gelişmesi durumunda mortalite oldukça yüksektir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ikiz/çoğul gebeliklerde TRAP sekansına karşı dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, monokoryonik ikiz, prenatal tanı, sequence, twin reversed arterial perfusion (trap)

Tam Metin (İngilizce)