Olgu Sunumu

Servikal disk cerrahisi sonrası şişmiş oksidize rejenere sellüloza bağlı kök basısı

10.5350/BMB2016010104

  • Azmi Tufan
  • Feyza Karagoz Guzey
  • Abdurrahim Tas
  • Cihan Isler
  • Murat Yucel
  • Ozgur Aktas
  • Mustafa Vatansever
  • Yucel Hitay

Gönderim Tarihi: 13.10.2016 Kabul Tarihi: 06.11.2016 Bagcilar Med Bull 2016;1(1):18-22

Oksidize rejenere sellüloz nöroşirürjide sık kullanılan kanama durdurucu bir maddedir. Ameliyat sonrası hematomları önlemek için sıklıkla ameliyat sahasında bırakılırsa da, nadiren nöral doku basısına neden olabilir.

Anterior servikal disk cerrahisi sonrası şişmiş oksidize rejenere sellüloza bağlı şiddetli kök ağrısı olan bir olgu sunuldu.

Otuz yedi yaşında bir kadın C5-6 disk hernisi nedeniyle ameliyat edildi. Anterior mikrodiskektomi sonrası şişmiş bir parça oksidize rejenere sellüloza bağlı şiddetli kök ağrısı gelişti. Bası yapan maddenin çıkarılmasından sonar yakınmalar tamamen geçti.

Spinal cerrahide dura üstünde bırakılan küçük bir parça oksidize rejenere sellüloz bile nörolojik yakınmalara neden olabilir. Bu nedenle, oksidize rejenere sellülozun bir yabancı madde olduğu unutulmamalı, küçük miktarlarda kullanılmalıdır. Mümkünse hemostaz sağlandıktan sonra çıkarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: oksidize selüloz, sinir kökü basısı, postoperatif komplikasyon