Olgu Sunumu

Açık inguinal tamir operasyonu esnasında iyatrojenik femoral ven ligasyonununun geç dönem cerrahi tedavisi

10.5350/BMB2016010106

  • Serkan Ketenciler
  • Kamil Boyacioglu
  • Ilknur Akdemir
  • Vedat Erentug
  • Nihan Kayalar

Gönderim Tarihi: 24.10.2016 Kabul Tarihi: 07.11.2016 Bagcilar Med Bull 2016;1(1):26-28

İnguinal herni operasyonlarında vasküler komplikasyonlar nadir olarak görülür. Az tecrübeli bir cerrah tarafından iliak ven iyatrojenik olarak ligate edilebilir. Bu vaka sunumunda, herni tamiri sonrası tespit edilen iliak ven ligasyonunu ve cerrahi tedavisini paylaştık.

Elli sekiz yaşında erkek hastanın bilateral inguinal herni sebebiyle opere edildikten sonra, postoperatif 1. gününde sağ bacağında ciddi şişlik, ısı artışı ve ağrı meydana gelmiş. Sağ alt ekstremiteye yönelik yapılan dupleks venöz ultrasonografide derin ven trombozu saptandı. Hasta ameliyatından 24 saat sonra derin ven trombozu tanısıyla operasyona alındı. İntraoperatif eksplorasyonda sağ iliak venin iyatrojenik olarak ligate olduğu görüldü. İliak ven duplike safen yama ile tamir edildi.

Vasküler operasyondan kısa bir süre sonra hastanın sağ bacağında ciddi bir çap azalması saptandı ve ağrısı tamamen geçti. Hasta postoperatif 3. günde sorunsuz taburcu edildi. Takibinde, hastanın şikayetleri tamamen geçti, 6. ay kontrolünde yapılan bilgisayarlı tomografik venografide iliak venin açık olduğu ve darlık olmadığı görüldü.

İnguinal herni operasyonlarında iliak damarların yakınlığından dolayı major vasküler komplikasyonlar mutlaka akılda tutulmalıdır. İliak venin ligasyonuna bağlı oluşan derin ven trombozunun cerrahi tedavisi, doğru teknikler kullanılırsa oldukça efektif ve hızlı iyileşme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, inguinal herni tamiri, safen yama, cerrahi